Skannet arkivmateriale

Nedre Romerike fogderi, Fogderegnskap 570, 1682


Innholdsfortegnelse mappe 1

1682

(1)

Inntektsvedlegg

A Jordebok over kgl. visse inntekter

1682

(2)

B Sikt og sakefall

1682

(78)

C Leilendingsskatt

1682

(81)

D Proviantskatt (smør og kjøtt)

1682

(140)

E Odelsskatt

1682

(161)

F Sagskatt

1682

(179)

G Soldatkjolepenger

1682

(188)

H Konsumpsjon og folkeskatt

1682

(208)

I Rosstjeneste

1682

(214)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1682

(255)

Utgiftsvedlegg

Designasjon over Nonneklosterets, Mariakirkens og

1682

(256)

Mililtær jordebok over dragon- og offisersgårder

1682

(265)

Mililtær jordebok for Skedsmo og Sørum

1682

(282)

AB Kontrakt, tømmerkjøringspenger

1682

(288)

BB Beregning over inntekter i Nedre Romerike

1682

(291)

Folketallsoppgaver nr. 1-6 til Konsumpsjonen

1682

(301)

Tingsvitne (med kopi)

1682

(314)