Skannet arkivmateriale

Nedre Romerike fogderi, Fogderegnskap 573, 1679 - 1688


Innholdsfortegnelse mappe 1

1688

(1)

Inntektsvedlegg

YY Tredjeårstake Nonnekloster og Mariakirkens gods

1688

(2)

ZZ Sikt og sakefall

1688

(6)

ÆÆ Odelsskatt

1688

(13)

Ø Sag- og sagmesterskatt

1688

(27)

ØØ Konsumpsjon og folkeskatt

1688

(82)

OE Kopp- og ildstedsskatt

1688

(101)

OEOE Tiendemanntall

1688

(121)

Utgiftsvedlegg

Ekstrakt av fogdens brev til renteskriveren

1688

(145)

Søknad om fritak for bøter

1688

(148)

Fritak for skatterestanser

1688

(149)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1682-1688

(154)

Ekstrakt av regnskapene

Forside

1682-1688

(155)

1682

(156)

1683

(160)

1684

(164)

1685

(168)

1686

(172)

1687

(175)

1688

(180)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1679-1683

(195)

A Skatterestanser

1679-1681

(197)

1679-1680

(231)

Restanser i regnskapene til avdøde fogd Jens Mørck

1679-1683

(236)