Skannet arkivmateriale

Nedre Romerike fogderi, Fogderegnskap 577, 1692


Innholdsfortegnelse mappe 1

1692

(3)

Regnskap og likvidasjon

1692

(5)

Vedlegg

A Jordebok, Nonnekloster, Vernøy kloster, Maria ki

1692

(30)

B Tredjeårstake

1692

(37)

B Sikt og sakefall

1692

(40)

C-D Kongetiende

1692

(43)

E Odelsskatt

1692

(49)

F Leilendingsskatt

1692

(93)

G Sag- og sagmesterskatt

1692

(152)

H Konsumpsjon og folkeskatt

1692

(167)

I Kopp- og ildstedsskatt

1692

(181)

K-N Bønder og husmenn som arbeider på sagbrukene

1692

(195)

O Tiende

1692

(205)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1692

(235)

Vedlegg

Nr. 1

1692

(236)

Nr. 2 Jordegods fritt for skatt

1692

(238)

Nr. 3 Jordegods fri for rosstjeneste

1692

(247)

Nr. 4-5

1692

(270)

Nr. 6 Domsbrev over husmann Peder Christensen

1692

(276)

Nr. 7-14

1692

(321)