Skannet arkivmateriale

Øvre Romerike fogderi, Fogderegnskap 693, 1678 - 1679


Innholdsfortegnelse mappe 1

1678-1679

(1)

Ekstraktregnskap

1678-1679

(2)

Inntektsvedlegg

A Jordebok over kgl. visse inntekter

1678

(22)

B Tiendemanntall

1678

(86)

C Offisers- og ryttergårder

1678

(115)

D Sikt og sakefall

1678

(142)

D Skatter

1678

(145)

E Ang. gården østre Risebo

1678

(148)

F Kontribusjons- og leilendingsskatt

1678

(151)

H Odelsskatt

1678

(243)

I Familielandehjelp

1678

(260)

K Rosstjeneste

1678

(263)

L Jordebok over kgl. visse inntekter

1679

(295)

M Tiendemanntall

1679

(356)