Skannet arkivmateriale

Øvre Romerike fogderi, Fogderegnskap 694, 1678 - 1679


Innholdsfortegnelse mappe 1

1678-1679

(1)

Inntektsvedlegg

N Offisers- og ryttergårder

1679

(2)

O, P og Q Diverse dokument

1679

(27)

R Kontribusjons- og leilendingsskatt

1679

(36)

S Proviantskatt

1679

(103)

T Odelsskatt

1679

(125)

U Familielandehjelp

1679

(147)

W Rosstjeneste

1679

(150)

Utgiftsvedlegg

Mililtær jordebok ( 2 stk)

1678

(188)

Likvidasjon

1679

(256)

Antegnelser

1678-1679

(266)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-8

1678-1679

(316)