Skannet arkivmateriale

Øvre Romerike fogderi, Fogderegnskap 696, 1681


Innholdsfortegnelse mappe 1

1681

(1)

Regnskap

1681

(2)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1681

(10)

B Tiendemanntall

1681

(69)

C Sagmesterskatt

1681

(98)

D Kontribusjons- og leilendingsskatt

1681

(100)

E Proviantskatt

1681

(165)

F Odelsskatt

1681

(189)

G Konsumpsjon og folkeskatt

1681

(205)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1 Militær jordebok

1681

(222)

Nr. 2-9

1681

(251)