Skannet arkivmateriale

Øvre Romerike fogderi, Fogderegnskap 698, 1684


Innholdsfortegnelse mappe 1

1684

(1)

Regnskap

1684

(2)

Inntektsvedlegg

A Tiendemanntall

1684

(8)

B Sikt og sakefall

1684

(33)

C Odelsskatt

1684

(36)

D Sagmester- og sagskatt

1684

(51)

E Konsumpsjon og folkeskatt

1684

(58)

F Kopp- og kvegskatt

1684

(72)

G Ekstrakt av kongens tiende i Gjerdrum og Eidsvol

1684

(89)

H Presteskatt

1684

(91)

I Skyldsettingsforretning, Nordre Steinum, Nannest

1684

(93)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-7

1684

(96)

Antegnelser

1678-1684

(118)

Vedlegg

1680-1684

(220)