Skannet arkivmateriale

Øvre Romerike fogderi, Fogderegnskap 700, 1687 - 1688


Innholdsfortegnelse mappe 1

1687

(1)

Regnskap og likvidasjon

1687

(2)

Inntektsvedlegg

A Ekstrakt over fyrsten av Kurlands gods

1687

(16)

B Tiendemanntall

1687

(22)

C Sikt og sakefall

1687

(51)

D Kontribusjons- og leilendingsskatt

1687

(58)

E og F Diverse dokument

1687

(126)

G Odelsskatt

1687

(132)

H Konsumpsjon og folkeskatt

1687

(148)

I Sagskurdoppgaver

1687

(160)

K Jordegods utlagt til "militien"

1687

(165)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1 Militær jordebok

1687

(167)

Nr. 2-8

1687

(198)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1688

(234)

Regnskap og likvidasjon

1688

(235)

Inntektsvedlegg

A og B Skyldsettingsforretning (2 stk)

1688

(259)

C Designasjon over kgl. jordegods

1688

(265)

D Tiendemanntall

1688

(268)

E Sikt og sakefall

1688

(298)

F Førstebyksel, krongods

1688

(318)

G Kontribusjons- og leilendingsskatt

1688

(320)

H Odelsskatt

1688

(385)

I Sagskurdoppgaver

1688

(403)

K Kopp- og ildstedsskatt

1688

(406)

L Konsumpsjon og folkeskatt

1688

(424)

M og N Kongens part av tienden i Gjerdrum, Eidsvol

1688

(437)

O og P Diverse dokument

1688

(441)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-3

1688

(447)