Skannet arkivmateriale

Øvre Romerike fogderi, Fogderegnskap 701, 1689


Innholdsfortegnelse mappe 1

1689

(1)

Regnskap og likvidasjon

1689

(2)

Inntektsvedlegg

A Førstebyksel, krongods

1689

(21)

B Sikt og sakefall

1689

(23)

C Tiendemanntall

1689

(61)

D Kontribusjons- og leilendingsskatt

1689

(89)

E Odelsskatt

1689

(154)

F Legdsrulle, soldatkjolepenger

1689

(179)

G Sagskurdoppgaver

1689

(187)

H Konsumpsjon og folkeskatt

1689

(192)

I Kopp- og ildstedsskatt

1689

(204)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1 Militær jordebok

1689

(220)

Nr. 2-11

1689

(247)