Skannet arkivmateriale

Øvre Romerike fogderi, Fogderegnskap 703, 1691


Innholdsfortegnelse mappe 1

1691

(3)

Vedlegg

A Førstebyksel

1691

(6)

B-C Kongens part av korntienden

1691

(9)

D Tiende

1691

(13)

E Sikt og sakefall

1691

(40)

F Matrikkel og skattemanntall

1691

(59)

G Odelsskatt

1691

(197)

H Soldatkjolepenger

1691

(207)

I Sagskurdoppgaver

1691

(213)

K Konsumpsjon og folkeskatt

1691

(220)

L Kopp- og ildstedsskatt

1691

(237)

Nr. 1-2

1691

(256)

Nr. 3 Jordegods utlagt til kavalleriet

1691

(261)

Nr. 4-8

1691

(286)