Skannet arkivmateriale

Øvre Romerike fogderi, Fogderegnskap 704, 1692


Regnskap og likvidasjon

1692

(2)

Vedlegg

A Førstebyksel

1692

(16)

B Tiende

1692

(19)

C-D Kongens part av korntienden

1692

(46)

E Sikt og sakefall

1692

(52)

F Matrikkel og skattemanntall

1692

(76)

G Odelsskatt

1692

(212)

H Soldatkjolepenger

1692

(223)

I Sagskurdoppgaver

1692

(229)

K Konsumpsjon og folkeskatt

1692

(234)

L Kopp- og ildstedsskatt

1692

(251)

Nr. 1-5 + u.nr.

1692

(280)