Skannet arkivmateriale

Øvre Romerike fogderi, Fogderegnskap 706, 1694


Innholdsfortegnelse mappe 1

1694

(2)

Regnskap og likvidasjon

1694

(5)

Vedlegg

B Tiende

1694

(19)

C-E Korntiende, Eidsvoll, Ullensaker og Nannestad

1694

(52)

F Sikt og sakefall

1694

(58)

G Matrikkel og skattemanntall

1694

(103)

H Odelsskatt

1694

(235)

I Soldatkjolepenger

1694

(241)

K Sagskurdoppgaver

1694

(247)

L Konsumpsjon og folkeskatt

1694

(252)

M + 3 uten litra

1694

(269)

Nr. 1-5

1694

(277)

Jordegods som eierne selv bruker, fritt for odelss

1694

(292)