Skannet arkivmateriale

Solør, Odal og Østerdal fogderi, Fogderegnskap 808, 1675


Innholdsfortegnelse mappe 1

1675

(1)

Inntektsvedlegg

Bygg- og høyskatt (3 eks.)

1675

(2)

Bygg- og høyskatt

1675

(39)

Odels- og kobberskatt

1675

(40)

Engearbeidspenger, Odalen

1675

(44)

Kobberskatt (3 eks.)

1675

(48)

Kjøttskatt (2 eks.)

1675

(58)

Familielandehjelp

1675

(64)

Vedlegg

Uten nummer

1675

(70)