Skannet arkivmateriale

Solør, Odal og Østerdal fogderi, Fogderegnskap 811, 1676


Innholdsfortegnelse mappe 1

1676

(1)

Inntektsvedlegg

Jordebok, krongods

1676

(2)

Tiendemanntall (2 stk.)

1676

(6)

Jordebok, jordegods utlagt til offiserer (2 eks.)

1676

(70)

Kobberskatt

1676

(90)

Engearbeidspenger, Odalen (2 eks.)

1676

(165)

Høyskatt

1676

(175)

Byggskatt (2 eks.)

1676

(204)