Skannet arkivmateriale

Solør, Odal og Østerdal fogderi, Fogderegnskap 814, 1678


Innholdsfortegnelse mappe 1

1678

(1)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1678

(2)

AA Jordegods utlagt til offiserer og ryttere

1678

(132)

B Tiendemanntall

1678

(143)

C Leilendingsskatt

1678

(184)