Skannet arkivmateriale

Solør, Odal og Østerdal fogderi, Fogderegnskap 816, 1679


Innholdsfortegnelse mappe 1

1679

(1)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1679

(2)

B Tiendemanntall

1679

(130)

C Gårder utlagt til offiserer

1679

(174)

D Engarbeidspenger, Odalen

1679

(186)

E Leilendingsskatt

1679

(191)

F Proviantskatt (smør og kjøtt)

1679

(234)

G Odelsskatt

1679

(309)

H Familielandehjelp

1679

(337)

I Høy- og proviantskatt

1679

(358)

K Rosstjeneste

1679

(404)

L Rosstjeneste, proprietærgods

1679

(456)