Skannet arkivmateriale

Solør, Odal og Østerdal fogderi, Fogderegnskap 819, 1682


Innholdsfortegnelse mappe 1

1682

(1)

Regnskap

C

1682

(2)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1682

(20)

B Tiendemanntall

1682

(144)

C Tjenestedrenger

1682

(188)

D Konsumpsjon og folkeskatt

1682

(191)

E Rosstjeneste

1682

(218)

F Odelsskatt

1682

(273)