Skannet arkivmateriale

Solør, Odal og Østerdal fogderi, Fogderegnskap 822, 1685


Innholdsfortegnelse mappe 1

1685

(1)

Regnskap

1685

(2)

Regnskap (justert)

E

1685

(18)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1685

(34)

B Skyldsettingsforretning

1685

(157)

C Tillagt jordeboka

1685

(160)

D Tiendemanntall

1685

(162)

G Tjenestedrenger

1685

(206)

H Sagskurdoppgaver

1685

(209)

I Konsumpsjon og folkeskatt

1685

(215)

L Geistlig jordegods

1685

(232)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-9

1685

(239)

Restanser, Hof pr.gj.

1685

(263)