Skannet arkivmateriale

Solør, Odal og Østerdal fogderi, Fogderegnskap 826, 1688


Innholdsfortegnelse mappe 1

1678-1688

(1)

Ekstrakt av kontribusjonsregnskapene

1678-1688

(2)

Antegnelser

1678-1688

(156)