Skannet arkivmateriale

Solør, Odal og Østerdal fogderi, Fogderegnskap 829, 1691


Innholdsfortegnelse mappe 1

1691

(1)

Regnskap og likvidasjon

1691

(3)

Vedlegg

A Kvittering

1691

(28)

B Jordegods utlagt til ryttere

1691

(30)

C Jordegods utlagt til offiserer

1691

(35)

D, E og F Kvitteringer

1691

(41)

G Brev fra Rentekammeret

1691

(47)

H, I, K Kvitteringer fra presteenker

1691

(49)

M Geistlig jordegods og pantegods

1691

(55)

N Soldatkjolepenger

1691

(117)

O, P Kvitteringer

1691

(121)

Q Bønder som har fått salt

1691

(127)

R, S Tingsvitner

1691

(131)

Inntektsvedlegg

Nr. 1 Jordebok

1691

(145)

Nr. 2-3 Sikt og sakefall

1691

(273)

Nr. 4 Tiendemanntall

1691

(277)

Nr. 5 Drengeskatt

1691

(320)

Nr. 6 Konsumpsjon og folkeskatt

1691

(325)

Nr. 7 Kopp- og ildstedsskatt

1691

(339)