Skannet arkivmateriale

Solør, Odal og Østerdal fogderi, Fogderegnskap 830, 1692


Innholdsfortegnelse mappe 1

1692

(2)

Regnskap og likvidasjon

1692

(4)

Vedlegg

A Designasjon over krongods

1692

(30)

A1-A2 Ang. Friderich Wendelmanns gods

1692

(35)

B Jordebok

1692

(40)

C-D Sikt og sakefall

1692

(178)

E Takseringsforretning

1692

(188)

F Tiende

1692

(191)

G Utdrag av tingbok

1692

(233)

H Drenge- og bofinneskatt

1692

(235)

I Konsumpsjon og folkeskatt

1692

(242)

K Kopp- og ildstedsskatt

1692

(269)

Nr. 20-16

1692

(318)

Nr. 15 Korntiende

1692

(345)

Nr. 14

1692

(348)

Nr. 13 Gårder som ikke skal betale soldatkjolepeng

1692

(350)

Nr. 12 Jordegods, Nonnekloster og Mariakirken

1692

(354)

Nr. 11-5

1692

(411)

Nr. 4 Offisersgårder

1692

(423)

Nr. 3

1692

(428)

Nr. 2 Krigsjordebok

1692

(430)

Nr. 1

1692

(436)

Erklæring og regnskapet 1690

1692

(440)