Skannet arkivmateriale

Solør, Odal og Østerdal fogderi, Fogderegnskap 831, 1693


Innholdsfortegnelse mappe 1

1693

(2)

Regnskap og likvidasjon

1693

(4)

Vedlegg

A Jordebok

1693

(30)

B-C Sikt og sakefall

1693

(170)

D Tiende

1693

(177)

E Konsumpsjon familie- og folkeskatt

1693

(214)

F Drenge- og bofinneskatt

1693

(240)

G Drengeskatt

1693

(245)

Nr. 1

1693

(251)

Nr. 2 Offisers- og ryttergårder

1693

(253)

Nr. 3-11

1693

(262)

Nr. 12 Odelsskatt

1693

(282)

Nr. 13-17

1693

(339)

Antegnelser

1693

(364)