Skannet arkivmateriale

Solør og Odal fogderi, Ekstraskatt 959, 1763 - 1770


Innholdsfortegnelse

(2)

1762

Henvisning: Se Østerdal fogderi

(4)

1763

Regnskap og fortegnelse over vedleggene

Også Østerdal fogderi

(5)

Vedlegg 1: Summarisk til- og avgangsliste

Også Østerdal fogderi

(11)

Vedlegg 2-6: Til- og avgangslister, Strøm

Også Østerdal fogderi

(36)

Vedlegg 7-9: Til- og avgangslister, Vinger

Også Østerdal fogderi

(55)

Vedlegg 10-21: Til- og avgangslister, Grue

Også Østerdal fogderi

(77)

Vedlegg 22-33: Til- og avgangslister, Hof

Også Østerdal fogderi

(114)

Vedlegg 34-45: Til- og avgangslister, Elverum

Også Østerdal fogderi

(154)

Vedlegg 46-50: Til- og avgangslister, Trysil

Også Østerdal fogderi

(192)

Vedlegg 51-62: Til- og avgangslister, Åmot

Også Østerdal fogderi

(206)

Vedlegg 63-73: Til- og avgangslister, Stor-Elvdal

Også Østerdal fogderi

(235)

Vedlegg 74-84: Til- og avgangslister, Rendalen

Også Østerdal fogderi

(259)

Vedlegg 85-95: Til- og avgangslister, Tynset

Også Østerdal fogderi

(282)

Vedlegg 96-98: Til- og avgangslister, Røros

Også Østerdal fogderi

(321)

Vedlegg 99-102: Til- og avgangslister, Kvikne

Også Østerdal fogderi

(328)

Vedlegg 103-107: Kvitteringer

Også Østerdal fogderi

(340)

Antegnelser

Også Østerdal fogderi

(348)

1764

Regnskap og fortegnelse over vedleggene

(352)

Vedlegg 1: Summarisk hovedmanntall

(357)

Vedlegg 2: Summarisk til- og avgangsliste

(360)

Vedlegg 3-9: Til- og avgangslister

(365)

Antegnelser, med fem bilag

(405)

1765

Summarisk ekstrakt av regnskapet

Regnskapet ligger i fogderegnskapet

(422)

Vedlegg 1-7: Manntall med hovedpersonenes navn

(426)

Vedlegg 8-9: Kvitteringer

(488)

Vedlegg 10-11: Restanseregistre

(492)

1766

Regnskap og summarisk ekstrakt

(525)

Vedlegg 1-5: Manntall med hovedpersonenes navn

(532)

Vedlegg 6-7: Dokumenter

(569)

Vedlegg 8-9: Restanseregistre

(574)

1768

Summarisk ekstrakt av regnskapet

Regnskapet ligger i fogderegnskapet

(598)

1769

Summarisk ekstrakt av regnskapet

Regnskapet ligger i fogderegnskapet

(602)