Skannet arkivmateriale

Østerdal fogderi, Ekstraskatt 1014, 1762 - 1764


Innholdsfortegnelse

(2)

1762

Regnskap og summarisk ekstrakt

Også Solør og Odal i 1762

(5)

Vedlegg 1: Summarisk hovedmanntall

Også Solør og Odal i 1762

(16)

Vedlegg 2-3: Manntall, Strøm

Også Solør og Odal i 1762

(19)

Vedlegg 4-5: Manntall, Vinger

Også Solør og Odal i 1762

(87)

Vedlegg 6-7: Manntall, Grue

Også Solør og Odal i 1762

(145)

Vedlegg 8: Manntall, Hof

Også Solør og Odal i 1762

(214)

Vedlegg 9: Manntall, Elverum med Trysil

Også Solør og Odal i 1762

(268)

Vedlegg 10: Manntall, Åmot

Også Solør og Odal i 1762

(300)

Vedlegg 11-12: Manntall, Stor-Elvdal

Også Solør og Odal i 1762

(325)

Vedlegg 13: Manntall, Rendalen

Også Solør og Odal i 1762

(346)

Vedlegg 14: Manntall, Tynset

Også Solør og Odal i 1762

(371)

Vedlegg 15-16: Manntall, Tolga

Også Solør og Odal i 1762

(402)

Vedlegg 17: Manntall, Røros

Også Solør og Odal i 1762

(434)

Vedlegg 18: Manntall, Kvikne

Også Solør og Odal i 1762

(437)

Vedlegg 19: Summarisk til- og avgangsliste

Også Solør og Odal i 1762

(451)

Vedlegg 20-28: Til- og avgang

Også Solør og Odal i 1762

(454)

Vedlegg 29: Kvittering

Også Solør og Odal i 1762

(488)

1763

Henvisning: Se Solør og Odal fogderi

(490)

1764

Regnskap, summ. ekstr., fogdens oversendelsesbrev

(491)

Vedl. 1-6: Summ. ekstr. av mannt. og til- og avg.

(501)

Vedlegg 7-12: Kvitteringer

(524)

Vedlegg 13-15: Vedrørende restanser

(536)