Skannet arkivmateriale

Hedmark fogderi, Fogderegnskap 1019, 1679


Innholdsfortegnelse mappe 1

1678-1679

(1)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-3

1678-1679

(2)

Nr. 4 Krigsjordebok

1678

(14)

Nr. 5-22

1678-1679

(38)

Krigsjordebok

1679

(60)

Matrikkel, Nes pr.gj.

1676

(85)

Antegnelser

1678-1679

(99)

Rulle, Nordre Hedmarkske kompani

1676

(186)

Rulle, Søndre Hedmarkske kompani

1676

(206)

Vedlegg

?Proviantskatt?

(246)