Skannet arkivmateriale

Hedmark fogderi, Fogderegnskap 1021, 1681


Regnskap

1681

(1)

Inntektsvedlegg

A Matrikkel og jordebok

1681

(10)

B Tiendemanntall

1681

(127)

C Regnskap, uvisse inntekter

1681

(166)

D Sikt og sakefall

1681

(171)

E Konsumpsjon og folkeskatt

1681

(176)

F Leilendingsskatt

1681

(211)

G Proviantskatt

1681

(247)

H Odelsskatt

1681

(279)

I Soldatkjolepenger

1681

(302)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1 Krigsjordebok

1681

(327)

Nr. 2-7

1681

(353)