Skannet arkivmateriale

Hedmark fogderi, Fogderegnskap 1024, 1683


Innholdsfortegnelse mappe 1

1683

(1)

Regnskap

1683

(2)

Inntektsvedlegg

A Matrikkel

1683

(15)

B Tiendemanntall

1683

(113)

C Uvisse inntekter

1683

(152)

D Odelsskatt

1683

(159)

E Kopp- og kvegskatt, konsumpsjon og folkeskatt

1683

(189)

F Krigshjelp

1683

(250)

Utgiftsvedlegg

Nr, 1 Krigsjordebok

1683

(255)

Nr. 2-4

1683

(280)