Skannet arkivmateriale

Hedmark fogderi, Fogderegnskap 1025, 1684


Innholdsfortegnelse mappe 1

1684

(1)

Regnskap

1684

(2)

Inntektsvedlegg

A Skyldsatte gårder

1684

(16)

B Matrikkel

1684

(19)

C Tiendemanntall

1684

(227)

D Uvisse inntekter

1684

(265)

E Konsumpsjon og folkeskatt

1684

(272)

F Kopp- og kvegskatt

1684

(307)

G Presteskatt

1684

(343)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1 Krigsjordebok

1684

(345)

Nr. 2-6

1684

(370)