Skannet arkivmateriale

Hedmark fogderi, Fogderegnskap 1026, 1685


Regnskap

E

1685

(1)

Inntektsvedlegg

A Tiendemanntall

1685

(15)

B Uvisse inntekter

1685

(62)

C Odelsskatt

1685

(73)

D Konsumpsjon og folkeskatt

1685

(103)

F Rosstjeneste, geistlig jordegods

1685

(130)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1 Krigsjordebok

1685

(135)

Nr. 2-11

1685

(160)