Skannet arkivmateriale

Hedmark fogderi, Fogderegnskap 1028, 1687


Regnskap

E

1687

(1)

Inntektsvedlegg

A Jordebok, krongods

1687

(26)

B Tiendemanntall

1687

(35)

C Angående kongetienden

1687

(66)

D Uvisse inntekter

1687

(68)

F Odelsskatt

1687

(81)

G Konsumpsjon og folkeskatt

1687

(110)

H Restanse, krigsstyr

1678-1679

(135)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1 Krigsjordebok

1687

(138)

Nr. 2-16

1687

(163)