Skannet arkivmateriale

Hedmark fogderi, Fogderegnskap 1029, 1688


Regnskap

D

1688

(1)

Inntektsvedlegg

A Matrikkel

1688

(36)

B Jordebok, krongods

1688

(222)

C Tiendemanntall

1688

(229)

E Odelsskatt

1688

(260)

F Legdsrulle, soldatkjolepenger

1688

(292)

G Konsumpsjon og folkeskatt

1688

(306)

H Kopp- og ildstedsskatt

1688

(331)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-2

1688

(353)

Ekstraktregnskap

1680-1688

(361)