Skannet arkivmateriale

Hedmark fogderi, Fogderegnskap 1031, 1689 - 1692


Regnskap

S

1692

(1)

Inntektsvedlegg

O Jordebok, geistlig gods

1692

(32)

P Jordebok, krongods

1692

(39)

Q Tiendemanntall

1692

(46)

R Ang. kongetienden

1692

(77)

T Konsumpsjon og folkeskatt

1692

(80)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-8

1689

(132)

Nr. 9 Avgang i odelsskatt

1689

(166)

Nr. 10-13

1689

(207)

Nr. 14-15

1689-1692

(217)

Nr. 16 Krigsjordebok

1690

(219)

Nr. 17-18

1690

(243)

Nr. 19 Avgang i odelsskatten

1690

(246)

Nr. 20 Avgang i munderings- og legdspenger

1690

(288)

Nr. 21-26

1690

(296)

Nr. 27-30

1690

(306)