Skannet arkivmateriale

Hedmark fogderi, Fogderegnskap 1033, 1692


Innholdsfortegnelse mappe 1

1680-1692

(1)

Antegnelser

1680-1692

(2)