Skannet arkivmateriale

Hedmark fogderi, Fogderegnskap 1034, 1693


Innholdsfortegnelse mappe 1

1693

(2)

Regnskap og likvidasjon

1693

(3)

Vedlegg

A-B krongods

1693

(33)

C Tiende

1693

(47)

D Ang. tienden

1693

(63)

E Sikt og sakefall

1693

(65)

G Matrikkelekstrakt

1693

(79)

H Rosstjeneste

1693

(82)

I Avgang i rosstjeneste

1693

(85)

K Presteskatt

1693

(96)

L Konsumpsjon og folkeskatt

1693

(98)

M-O Krigsjordebok

1693

(132)

P Offisersgårder

1693

(154)

Q-R

1693

(161)

S Avgang i odelsskatten

1693

(165)

T Soldatkjolepenger

1693

(213)

U Sikt og sakefall

1693

(220)

V-W Ødeliggende jordegods

1693

(222)

X-Y

1693

(228)

Antegnelser

1693

(234)

Beregning over matrikkeldifferansen

1693

(276)