Skannet arkivmateriale

Hedmark fogderi, Fogderegnskap 1035, 1694


Innholdsfortegnelse mappe 1

1694

(2)

Regnskap og likvidasjon

1694

(3)

Vedlegg

A-B krongods

1694

(34)

C Tiende

1694

(48)

D Førstebykesel

1694

(66)

E Sikt og sakefall

1694

(71)

F Fangers etterladte midler

1694

(74)

G Konsumpsjon og folkeskatt

1694

(79)

Nr. 1 Munderingspenger

1694

(110)

Nr. 2 Krigsjordebok

1694

(112)

Nr. 3-6

1694

(128)

Nr. 7 Offisersgårder

1694

(137)

Nr. 8 Avgang i odelsskatten

1694

(144)

Nr. 9 Avgang i soldatkjolepenger

1694

(191)

Nr. 10-11 Korntiende

1694

(196)

Nr. 12 Ødeliggende krongods

1694

(200)

Nr. 13-19

1694

(203)