Skannet arkivmateriale

Gudbrandsdal fogderi, Fogderegnskap 1152, 1678 - 1679


Innholdsfortegnelse mappe 1

1678-1679

(1)

Ekstraktregnskap

1678-1679

(2)

Regnskap

1678

(21)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1678

(27)

B Jordebok, krongods

1678

(187)

C Jordebok, geistlig gods

1678

(199)

D Uvisse inntekter

1678

(204)

E Leilendingsskatt

1678

(217)

F Proviantskatt (smør og kjøtt)

1678

(257)

G Odelsskatt

1678

(291)

H Familielandehjelp

1678

(313)

I Tiendemanntall

1678

(328)

K Kronens småtiende

1678

(374)

L Proviantskatt

1678

(376)

M Høyskatt

1678

(413)

N Rosstjeneste

1678

(449)