Skannet arkivmateriale

Gudbrandsdal fogderi, Fogderegnskap 1154, 1680


Innholdsfortegnelse mappe 1

1680

(1)

Regnskap

C

1680

(2)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1680

(19)

A Prinsessestyr

1680

(177)

B Tiendemanntall

1680

(214)

C Leilendingsskatt

1680

(261)

D Kjøtt- og smørskatt

1680

(304)

E Odelsskatt

1680

(338)

F Soldatkjolepenger

1680

(362)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1 Militær jordebok

1680

(394)