Skannet arkivmateriale

Gudbrandsdal fogderi, Fogderegnskap 1156, 1681


Inntektsvedlegg

D Leilendingsskatt

1681

(1)

E Proviantskatt (kjøtt og smør)

1681

(41)

F Odelsskatt

1681

(73)

G Soldatkjolepenger

1681

(95)

H Konsumpsjon og folkeskatt

1681

(127)

Sikt og sakefall, ekstrakt

1681

(152)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1 Militær jordebok

1681

(158)

Nr. 2

1681

(174)

Antegnelser

1678-1681

(183)