Skannet arkivmateriale

Gudbrandsdal fogderi, Fogderegnskap 1158, 1682 - 1689


Regnskap

K

1683

(1)

Inntektsvedlegg

H Tiendemanntall

1683

(18)

L Matrikkel

1683

(60)

M Konsumpsjon og folkeskatt

1683

(255)

N Kopp- og kvegskatt

1683

(273)

O Krigshjelp

1683

(291)

Sikt og sakefall

1683

(294)

Utgiftsvedlegg

Nr. 3 Militær jordebok

1683

(298)

Nr. 4-7

1683

(313)