Skannet arkivmateriale

Gudbrandsdal fogderi, Fogderegnskap 1160, 1682 - 1689


Regnskap

GG

1685

(1)

Inntektsvedlegg

EE-FF Tiendemanntall

1685

(16)

HH Matrikkel

1685

(60)

II Konsumpsjon og folkeskatt

1685

(257)

KK Jordegods, geistligheten

1685

(271)

Sikt og sakefall

1685

(273)

Utgiftsvedlegg

Nr. 13 Militær jordebok

1685

(279)

Nr. 14-20

1685

(294)