Skannet arkivmateriale

Gudbrandsdal fogderi, Fogderegnskap 1161, 1682 - 1689


Innholdsfortegnelse mappe 1

1686

(1)

Inntektsvedlegg

LL Tillagt matrikkelen

1686

(2)

LL-MM Tiendemanntall

1686

(4)

OO Matrikkel

1686

(47)

PP Konsumpsjon og folkeskatt

1686

(242)

QQ Kopp- og kvegskatt

1686

(255)

Sikt og sakefall

1686

(273)

Utgiftsvedlegg

Nr. 22 Militær jordebok

1686

(279)

Nr. 23-25

1686

(298)