Skannet arkivmateriale

Gudbrandsdal fogderi, Fogderegnskap 1162, 1682 - 1689


Regnskap

UU

1687

(1)

Inntektsvedlegg

RR Landskyld

1687

(32)

SS-TT Tiendemanntall

1687

(44)

XX Jordebok, krongods

1687

(87)

YY Matrikkel

1687

(91)

ZZ Konsumpsjon og folkeskatt

1687

(287)

ÆÆ Fisk og vadmel, landskyld utlagt til "militien"

1687

(301)

Utgiftsvedlegg

Nr. 26 Militær jordebok

1687

(303)

Nr. 27-32

1687

(319)