Skannet arkivmateriale

Gudbrandsdal fogderi, Fogderegnskap 1165, 1690 - 1692


Likvidasjon

1690-1692

(1)

1690

(2)

1691

(7)

1692

(13)

Regnskap

A

1690

(20)

Inntektsvedlegg

B Rydningsplasser med og uten landskyld

1690

(47)

C-D Tiendemanntall

1690

(50)

E Landskyld

1690

(93)

F Avgang i odelsskatten

1690

(106)

G Lensmenn og postbønder

1690

(138)

H Husmannsskatt

1690

(144)

I Konsumpsjon og folkeskatt

1690

(146)

K Kopp- og ildstedsskatt

1690

(161)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1

1690

(175)

Nr. 2 Militær jordebok

1690

(177)

Nr. 3-5

1690

(192)

Regnskap

1691

(196)

Inntektsvedlegg

L Engesletter

1691

(205)

M Rydningsplasser med og uten landskyld

1691

(207)

N-O Tiendemanntall

1691

(211)

P Sikt og sakefall

1691

(254)

Q-R Landskyld

1691

(280)

S Avgang i odelsskatten

1691

(295)

T Lensmenn og postbønder

1691

(327)

U Rosstjeneste

1691

(331)

W Konsumpsjon og folkeskatt

1691

(333)

X Kopp- og ildstedsskatt

1691

(348)

Utgiftsvedlegg

Nr. 6-14

1691

(363)