Skannet arkivmateriale

Gudbrandsdal fogderi, Fogderegnskap 1166, 1690 - 1692


Innholdsfortegnelse mappe 1

1692

(2)

Regnskap

1692

(3)

Vedlegg

Y-Z Tiende

1692

(11)

AA Sikt og sakefall

1692

(53)

BB-CC Landskyld

1692

(61)

DD Avgang i odelsskatten

1692

(71)

EE Lensmennenes og postbøndenes gårder

1692

(97)

FF Rydningsplasser

1692

(101)

GG Rosstjeneste

1692

(104)

HH Konsumpsjon og folkeskatt

1692

(108)

II Kopp- og ildstedsskatt

1692

(131)

Nr. 1-2 Sikt og sakefall

1692

(154)

Nr. 15 Ekstrakt av krigsjordebøker

1692

(162)

Nr. 16 Lensmannsgårder

1692

(166)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1682-1692

(168)

Antegnelser

1682-1692

(169)