Skannet arkivmateriale

Gudbrandsdal fogderi, Fogderegnskap 1167, 1693


Innholdsfortegnelse mappe 1

1693

(2)

Regnskap og likvidasjon

1693

(3)

Vedlegg

A Matrikkel

1693

(23)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1693

(219)

Vedlegg

B Landskyld

1693

(220)

C Tiende

1693

(229)

G Ang. landskyld

1693

(285)

H Avgang i odelsskatten

1693

(287)

I Infanteriets assignerte gårder

1693

(314)

K konsumpsjon og folkeskatt

1693

(319)

L Ekstrakt av krigsjordeboken

1693

(341)