Skannet arkivmateriale

Hadeland, Toten og Valdres fogderi, Fogderegnskap 1271, 1678


Inntektsvedlegg

I Brev fra D. Schulst

1678

(1)

K Familelandehjelp

1678

(4)

L-M Korn- og høyskatt

1678

(27)

N Antegnelser til Rosstjenesten

1676-1685

(134)

O Rosstjeneste

1678

(137)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1 Krigsjordebok (2 eks.)

1678

(213)

Nr. 2-9

1678

(277)