Skannet arkivmateriale

Hadeland, Toten og Valdres fogderi, Fogderegnskap 1277, 1680


Inntektsvedlegg

GG Smør- og kjøttskatt

1680

(1)

HH Odelsskatt

1680

(46)

KK Ekstrakt av tiendemanntall

1680

(99)

Utgiftsvedlegg

Nr. 13-15

1680

(102)

Nr. 15 Krigsjordebok

1680

(107)

1680

(140)

Nr. 16-18

1680

(144)

Antegnelser

1680

(146)