Skannet arkivmateriale

Hadeland, Toten og Valdres fogderi, Fogderegnskap 1279, 1681


Inntektsvedlegg

RR Smør- og kjøttskatt

1681

(1)

SS Odelsskatt

1681

(49)

SS Rulle

1681

(94)

TT Tiendemanntall, ekstrakt

1681

(122)

UU Konsumpsjon og folkseskatt

1681

(125)

Utgiftsvedlegg

Nr. 19

1681

(165)

Nr. 20 Krigsjordebok

1681

(167)

Nr. 20-24

1681

(200)