Skannet arkivmateriale

Hadeland, Toten og Valdres fogderi, Fogderegnskap 1280, 1682


Inntektsvedlegg

VV Jordebok

1682

(1)

WW Tiendemanntall

1682

(89)

XX Sikt og sakefall

1682

(137)

YY Førstebyksel

1682

(148)

ZZ Tredjeårstake

1682

(150)

Æ Landskatt

1682

(154)