Skannet arkivmateriale

Hadeland, Toten og Valdres fogderi, Fogderegnskap 1281, 1682


Inntektsvedlegg

Ø Smør- og kkjøttskatt

1682

(1)

AAA Odelsskatt

1682

(48)

BBB Tiendemanntall, ekstrakt

1682

(95)

CCC Konsumpsjon og folkeskatt

1682

(98)

DDD Underhold av ryttere

1682

(124)

Utgiftsvedlegg

Nr. 25 Krigsjordebok

1682

(195)

Nr. 26-35

1682

(230)